Do przedszkola czas! Przedszkole, a mowa trzylatka.
W artykule: rozwój mowy trzylatka, umiejętności jakie są oczekiwane rozwojowo u trzylatka

Wiele pewnie z Was zastanawia się czy wiek trzech lat jest odpowiednim wiekiem aby swoją pociechę zapisać już do przedszkola, czy to aby nie za wcześnie, czy sobie poradzi, czy odnajdzie się w nowej sytuacji … Jest wiele pytań, na które należy sobie odpowiedzieć podejmując tę decyzje, która będzie miała spory wpływ na Wasze dalsze życie.
Jedno z ważniejszych myślę pytań brzmi: Czy język mojego dziecka jest na tyle dobrze rozwinięty, jest na tyle komunikatywny, by mógł swobodnie oraz komfortowo czuć się podczas godzin spędzanych w przedszkolu na zabawach z rówieśnikami, w trakcie nauki, zajęć grupowych?

Jaki ma być zatem język rozwijającego się w normie trzylatka?
Poziom języka trzylatka ma być komunikatywny i zrozumiały dla otoczenia, ma zapewniać mu sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Trzylatek powinien potrafić zakomunikować swoje potrzeby, odpowiedzieć w sposób prosty na zadawane mu pytania, pytać o otaczający go świat. Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku to, co najważniejsze w nowych sytuacjach, w nowym otoczeniu – poczucie bezpieczeństwa. Dzieci, które nie rozwinęły jeszcze mowy, a uczęszczają do przedszkola uczą się unikania kontaktów słownych, co negatywnie wpływa na wszystkie funkcje poznawcze. Badania dowodzą, że dzieci w wieku dwóch i początkiem trzech lat najlepiej uczą się w kontakcie jeden na jeden.
Trzeci rok życia, to czas w którym dynamicznie rozwija się język. Trzylatek wymawia już poprawnie wszystkie samogłoski, z wyjątkiem nosowych (ę, ą) oraz nie realizuje jeszcze poprawnie głosek dziąsłowych (ż, sz, dż, cz). Powodem tego jest niedojrzałość narządów artykulacyjnych, które wpływają na wiele zjawisk językowych w mowie dziecka. Stąd również liczne uproszczenia grup spółgłoskowych, upodobnień głosek, przestawki głosek w wyrazach, wstawki głosek do wyrazów, zniekształcenia początków wyrazów. Zjawiska te samoczynnie ustępują do piątego roku życia (przyjęta norma), jeśli natomiast tak się niestanie należy traktować to już jako problem i podjąć działania terapeutyczne. Na przełomie drugiego i trzeciego roku życia pojawia się jako pierwsza deklinacja rzeczownika (mianownik, biernik i dopełniacz jako te dominujące, następnie narzędnik, miejscownik i celownik).
Trzylatek buduje już zdania, zwykle bywają to zdania dwuczłonowe. Wypowiedź taka podyktowana jest najczęściej emocjami,dlatego szyk tych zdań bywa nieporadny, ale nie pozbawiony sensu dla odbiorcy.
Pod koniec trzeciego roku życia dziecko potrafi zbudować już zdania złożone w których, co jest normalne, słychać wiele błędów związanych z odmianą i poprawną artykulacją.

 

Umiejętności oczekiwane rozwojowo u trzylatka:

  • stały wzrost słownictwa,
  • rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego – brak jedynie głosek dziąsłowych,
  • rozwój składni zdań, budowa coraz dłuższych wypowiedzi.

Zabawy stymulujące rozwój mowy trzylatka niebawem!

Na podstawie:

Wczesna interwencja terapeutyczna, J. Cieszyńska, M. Korendo, str. 177-180.

Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, J. Cieszyńska, str. 78.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.